Čo je to frézovanie

3Freza na kominy frezarM
Frézovanie komínov je zväčšenie otvoru komína.Pri použití správnych materiálov vám frézovanie komína predĺži životnosť porovnateľne, ako stavba nového komína (až 30 rokov).
Frézovanie komínov a vložkovanie komínov je najčastejší a najefektívnejší spôsob rekonštrukcie komínových systémov.
Je to rýchlejšia a lacnejšia metóda, ako stavba nového komína.
Fréza veľmi šetrným spôsobom opracováva vnútornú stenu komína, pre to sa dá s úspechom použiť aj pri starom – vyžitom komíne, bez nebezpečia posunu tehál a pod.
Dôvod rekonštrukcie môže byť zmena technológie vykurovania, zlý stav spalinovej cesty (netesnosť, zadechtovanie), alebo iné využitie.

Frézovanie komínov.

Úvod